PGT

 ABSOLUTNO:   absolutno.pdf      absolutno.xls
 
KATEGORIJE:  kategorije.pdf      kategorije.xls
  
UDELEŽBA:   udelezba,pdf     udelezba.xls

 

MLADI:      mladi.pdf        mladi.xls

 
 

 

 

 

 
 
 
Skupno točkovanje bo objavljeno po 16. Gradiškem gorskem teku. 
Tekmovalcem, ki do uključno tega teka nabavijo stalno štartno številko, se preračunajo  in priznajo točke, ki so jih pritekli na prvih treh tekih še brez stalne štartne številke.

 

PRIMORSKI GORSKI TEKI

SPONZORJI