stalne štartne številke

V sezoni 2012 bodo za tekmovalce, ki želijo tekmovati v skupnem seštevku potrebne stalne štartne številke.

seznam štartnih številk:

 slika  (klikni na številko)                                                                                 slika (klikni na številko)

901    

 Viler

Bogdan 

1001

Balabanič

Pavle

902  

Alič

Simon

1002

 Tavčar

 Cveto

903

Lazar

Albert

1003

 Prezelj

 Slavko

904

Kos

Leon

1004

 Vogelnik

 Blaž

905

Mlekuž

Gorazd

1005

 Malavašič

 Borut

906

Kofol

Jolanda

1006

 Valentinčič

 Ivan

907

Žigon

Boris

1007

 Šinigoj

 Damijan

908

Curk

Matej

1008

 Habe

 Johan

909

Šturm

Nika

1009

Bavec

 Zdravko

910

Merlak

Nada

1010

 Kutin

 Andrej

911

Sokol

Ivan

1011

 Kenda

 Primož

912

Knavs

Anton

1012

 Furlan

 Sara

913

Rustja

Matej

1013

Doljak

Edvard

914

Vitežnik

Erik

1014

 

 

915

Kogoj

Milan

1015

 Ličen

 Benedikt

916

Rodica

Stojan

1016

 

 

917

Japelj

Venčeslav

1017

Strnad 

Simon 

918

Plahuta

Lučano

1018

Istenič

Branka 

919

Gabrijelčič

Matej

1019

Tomažič

Jožef

920

Guzelj

Denis

1020

Cvelbar 

Igor

921

 Vascotto

Marco 

1021

 Gleščič

Mitja 

922

 Tratnik

 Marko

1022

Lušina 

Andrej 

923

 Vidmar

 Matej

1023

Jogan Žgur 

Larisa 

924

Polanc 

Sebastjan 

1024

Pintar 

Tina 

925

Miklavčič

Matej

1025

Vitežnik

Cecilja

926

Famea 

Fabrizio 

1026

 

 

927

Paravan 

Dejan 

1027

 Claric

Robi 

928

 

 

1028

 

 

929

Vidmar

Tine

1029

Pisk 

Saša 

930

Rebula

Simon

1030

 Drole

Vida 

931

Vodopivec

Ingrid

1031

 Bajc

Aleš 

932

Drole

Žan

1032

Doganoc

Milan 

933

 Milič

 Rada

1033

Kokalj 

Andrej 

934

 Homec

 Stane

1034

Devetak 

 Tomaž

935

Lapajne 

 Jošt

1035

Mamič 

Kristina 

936

Poljanec 

 Suzana

1036

 Mamič

 Andi

937

Tušar

Mihaela

1037

 

 

938

 Macuh

 Peter

1038

 Pugelj

Andrej

939

Englandi

Sergio

1039

Lekše 

Klara 

940

Mikuž

Robi

1040

 Kranjc

 Aleš

941

Razpotnik 

Simon 

1041

 Turel

 Giorgio

942

 Bergnacia

 Robi

1042

Jančar 

Anrej 

943

 Rupnik

 Nataša

1043

Pisk 

 Cristian

944

Devetak 

Albert 

1044

Cozzutto 

 Lorenzo

945

Mlakar 

 Borut

1045

 Vitale

 Lorenzo

946

 

 

1046

 Valič

 Tine

947

Ferjančič

Tomaž

1047

 Feri

 Fabio

948

 Vrhunc

Jože 

1048

 Vuan

 Alessandro

949

Mraz 

Borut 

1049

 Švigelj

 Marta

950

Jereb

Marijan

1050

Poženel

Natan Maj 

951

 Malovrh

 Špela

1051

 Crociati

Alex 

952

 Vidovič

Silva 

1052

Ferfoglia 

Massimiliano 

953

Maglica 

Vladimir 

1053

 Tratnik

 Marko

954

 

 

1054

 Moser

Marija 

955

Kavčič

Franc

1055

Vidmar 

 Franc

956

 Vrhunc

Marjetka 

1056

 Gruntar

Irena 

957

 Čermelj

Viktor 

1057

 Čufer

 Valentina

958

 

 

1058

 Osredkar

 Vida

959

Dakskobler

Uroš

1059

 Fortarel

 Walter

960

Reščič

Igor

1060

 Šulin

 Zvonko

961

Klobas 

Milojka 

1061

Drobnič 

Slavka 

962

Šorli

Marta

1062

Brizzi 

Spartaco 

963

Čufer

 Mirko

1063

 

 

964

 

 

1064

PremrnKrašna 

 Katja

965

Kocjančič 

Primož 

1065

Pintar 

 Boštjan

966

Kodele

Stojan 

1066

Lipušček 

Denis 

967

Trobec

Urša

1067

 Čufer

 Damijan

968

Šiškovič 

Franko 

1068

 Bajc

Tea 

969

Pivk

Irma

1069

 

 

970

Mavrič

Tina

1070

 Čufer

 Matija

971

Štor

Aleš

1071

Vodopivec 

Uroš 

972

 Šorli

 Pavlo

1072

 Šorli

 Pavlo

973

Gabršček

 Borut

1073

 Simčič

 Helena

974

Jejčič

 Darja

1074

 Pausin

 Enrico

975

Lippi 

 Federica

1075

 

 

976

Kutin

Edi

1076

Lindič 

 Andrej

977

 Lemut

Klementina 

1077

 Čufer

 Stanko

978

Svetičič 

Martina 

1078

 Repič

 Miha

979

 

 

1079

 Čufer

 David

980

 Vinčec

 Danijel

1080

 Tratnik

Andrej 

981

Bremec

Matej 

1081

 Tratnik

Petra 

982

Kunc 

Darko

1082

 Otoničar

 Janez

983

 Jogan Žgur

 Neva

1083

 Cozzutto

Fabrizio 

984

 Plahuta

 Denis

1084

 Plahuta

 Denis

985

 Kogovšek

 Stane

1085

 Cankar

Janez 

986

 Furlan

 Sandi

1086

Lango 

 Viljem

987

 Lekše

Toni 

1087

Bratina 

Jana 

988

Habe

Bernarda

1088

Črmelj

Bernard

989

Lampe

Saša

1089

Terčon 

 Borut

990

Bele  

 Kristina

1090

 Mikuž

 Andrej

991

Rupnik 

 Pavel

1091

 

 

992

 Čufer

 Sindis

1092

 Bajc

Lea

993

 Habe

 Franc

1093

 

 

994

 Likar

 Anej

1094

 Pudgar

 Danilo

995

 Kotar Ilijaš

 Jana

1095

 Langenvalter

 Uroš

996

 Jezeršek

Anej 

1096

 Čufer

Ana

997

 

 

1097

 Božič

Jan 

998

Kete

Ivo

1098

 Frelih

 Marko

999

Drole

Simon

1099

 Jezeršek

Boštjan 

1000

Čendak

Klavdij                  

1100

 Habe

 Štefan

 

SPONZORJI